Artiklen indeholder reklamelinks

Om man som gigtpatient er særligt plaget af sin kroniske sygdom er meget forskelligt fra person til person – i de fleste tilfælde forværres sygdommen dog over tid, uanset hvordan man behandler det. Gigt kan nemlig ikke kureres, men kun behandles gennem målrettet gigtbehandling. Det vil sige, at man kan behandle symptomerne, som oftest er smerter, træthed og nedsat bevægelighed.

I nogle tilfælde virker behandlingen af smerterne med mediciner som f.eks. det meget anvendte glucosamin ikke som ønsket. Det er til stor frustration for patienterne, som derfor søger alternative behandlingsformer for at få lindret smerterne.

Naturlægemidler mod gigt

Som alternativ til almindelige mediciner, som man kan få ordineret hos lægen, findes der en række naturmidler, der kan anvendes af gigtpatienter. Det er dog vigtigt at understrege, at naturlægemidler netop betegnes som alternativ behandling, fordi der ikke findes tilstrækkelige lægelige beviser for deres virkning.

Betegnelsen naturlægemidler dækker over nogle naturlige mediciner, som skal leve op til en række krav i forhold til produktion og virkning, samt ikke mindst sikkerhed. De skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen for at måtte mærkes som naturlægemidler.

alternativ-medicin_hybenNogle sværger til alternativ behandling og mener, at det virker for dem, mens andre ikke oplever den ønskede effekt. Mange er desuden af den opfattelse, at naturlægemidler, som jo ikke er syntetisk fremstillede, er harmløse og uden bivirkninger. Dette er dog ikke rigtigt, og man skal rådføre sig med sin læge, før man starter på alternativ behandling med naturlægemidler.

Blandt naturlægemidler, der ofte ses anvendt i forbindelse med gigt er blandt andet hyben, som er danske gigtpatienters fjerde mest foretrukne naturlægemiddel. Mange gigtpatienter med leddegigt oplever at deres smerter og stivhed forbedres, og dette underbygges af en del forskning.

Alternative behandlingsformer

Ligesom der findes et bredt udvalg af naturlægemidler, der i både højere og lavere grad understøttes af videnskabelig forskning, findes der også en lang række alternative behandlingsformer, som kobles sammen med gigtpatienter. Akupunkter, kinseiologi og zoneterapi er på listen over behandlingsformer.

Der bliver forsket rigtig meget i behandling af gigt – både traditionel, medicinsk behandling og alternativ medicin. Det er især akupunkter og massage, som er blandt de mest undersøgte og underbyggede alternative behandlingsformer. Her tyder forskningen på, at det virker godt for mange gigtpatienter.

Ligesom med naturlægemidler, indebærer alternative fysiske behandlingsformer også risici for bivirkninger. Bivirkninger kan defineres som en utilsigtet og uønsket følge af korrekt udført behandling.

Mental styrketræning

Ud over alternativ eller supplerende behandling med naturlægemidler og alternative behandlingsformer, kan det for mange gigtpatienter også være givtigt og måske endda nødvendigt at bruge tid på mental styrketræning. Afhængigt af ens situation kan det være en stor udfordring at lære at leve godt med sin kroniske sygdom.

Især den viden om, at ens smerter er kroniske og sandsynligvis vil forværres over tid kan være nok til at tage pippet fra de fleste. Det er en hård realitet at skulle indstille sig på. Måske er man ikke plaget af smerter i begyndelsen af sit sygdomsforløb, men lever med en viden om, at det nok kommer en dag.

Uanset hvordan og hvem man er, kan det være en svært tilvænning at skulle i gennem. Det kan betyde, at et forløb hos en erfaren coach eller psykolog er nødvendigt. Her vil man kunne få nogle redskaber til at tænke positivt om sin sygdom og lære at håndtere livets svære følelser, så man undgår at blive deprimeret.

Om alternative behandlingsformer og naturlægemidler virker findes der ikke nogen klare svar på. Selv ordinær medicin virker ikke altid efter hensigten, og ofte vil opleve, at ens egen specifikke gigtsygdom ikke forløber præcist ligesom nogen andens. Derfor kan man heller ikke regne med, at der vil være en prædefineret behandlingsgang, som man blot kan støtte sig til, men at det vil tage tid at finde den kombination, der gør livet nemmest at leve for den enkelte.