Artiklen indeholder reklamelinks

Det kan være rigtig svært at blive diagnosticeret med en kronisk sygdom som fx gigt. I den situation er det bedste, man kan gøre, at sætte sig ned og tænke over ens nye situation. Spørgsmål om, hvem man har tæt på sig, hvordan man kan leve med sygdommen og hvordan ens økonomi ser ud, kan være vigtige at få svar på hurtigst muligt.

Det måske vigtigste aspekt i at få et godt liv med en kronisk sygdom er, at man har støtte fra sin familie og venner. Et andet vigtigt aspekt er ens mentalitet omkring sygdommen – hvordan du tænker din sygdom, kan have stor betydning for, hvordan du oplever den.

Livskvalitet er en læringsproces

Ser du begrænsninger frem for muligheder? Hvis du i forvejen har en pessimistisk tankegang og får øje på de ting, der ikke kan lade sig gøre, frem for de ting, hvor der er opstået en ny mulighed, er du særligt udsat for at få et svært liv med din kroniske sygdom.

At være pessimistisk indstillet er ikke noget, man bare kan lave om på. Det kræver først og fremmest en erkendelse af, at man har en tilbøjelighed til at få øje på fejl, før man ser succes. Er du blevet diagnosticeret med en kronisk sygdom, kan det være det helt rigtige tidspunkt til at lære optimisme.

Ud over den mentale sundhed, viser forskning, at også fysisk sundhed påvirkes af din tankegang. Så din måde at tænke om dine smerter, kan også være lindrende eller forværrende – og det er da rimeligt tankevækkende.

Hvis du har problemer med negativitet, bør du derfor overveje at starte et coachingforløb eller lignende, hvor du får hjælp til at vende din tankegang. I sidste ende kan det være forskellen på, om du får et rart og godt liv med din sygdom, eller om du får et smertefuldt og bittert liv.

livet-med-gigtsmerterSmerter er både svære at forstå og håndtere

En stor del af gigtpatienter lever et liv med kroniske smerter i et vist omfang. For nogle bliver smerterne næsten invaliderende, mens de for andre blot er en underlæggende tilstand, som ikke fylder så meget. At have kroniske smerter kan være psykisk udmattende, fordi det aldrig holder op.

Heldigvis kan smertestillende medicin, som fx glucosamin og lignende smertestillere til gigt, dog gøre meget i forhold til symptombehandling.

Alligevel kan livet med smerter være overvældende, især hvis man for nyligt er blevet diagnosticeret, og man nu skal til at vænne sig til tanken om et liv med smerter. Følelsen af smerterne i kroppen kombineret med en viden om, at det nok aldrig holder op, kan være svær at balancere for de fleste.

For nogle resultere det i vrede, sorg og frustration, og for nogle bliver disse følelser til en depressiv tilstand. For enkelte kan det endda føre til selvmordstanker. For dem er det vigtigt at få hjælp tidligt i forløbet – hjælp til at balancere og leve med de følelser, som sygdommen vækker.

I samarbejde med en professionel og med god støtte fra sin familie kan man dog træne sig selv mentalt stærkere. Det handler blandt andet om at lære sine følelser at kende, og at ingen følelser er ”negative”, men naturlige. At følelser kommer og går ligesom skyerne på himlen, der driver forbi. De behøver altså ikke en permanent tilstand.